Press "Enter" to skip to content

OCP – co to jest?

Aktualizacja 1 lutego 2024

OCP – co to jest? Przewoźnicy drogowi niejednokrotnie mogą być narażeni na niebezpieczeństwa w postaci kradzieży, pożaru lub niedostarczenia towaru na czas z niezależnych przyczyn. W takich przypadkach warto zdecydować się na dobrowolną polisę OCP, która zagwarantuje bezpieczeństwo zarówno firmie, jak i klientowi. Czym dokładnie jest ubezpieczenie OCP? Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe? Jaką ochronę gwarantuje polisa OCP? W jakich sytuacjach ubezpieczenie OCP nie działa? Ile może kosztować ubezpieczenie OCP? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Ubezpieczenie OCP – co to jest?

W pierwszej kolejności powinniśmy się zastanowić, co to jest OCP przewoźnika https://www.medisines.pl/co-znaczy-ocp/. Otóż definiując to pojęcie, moglibyśmy stwierdzić, że jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przewoźnika drogowego, który to zawodowo zajmuje się przewożeniem poszczególnych towarów. Podobnie jak w przypadku polisy OC, tego typu ubezpieczenie zawiera się najczęściej na 12 miesięcy, jednakże od każdej reguły istnieją wyjątki, podobnie jest i w tym przypadku. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie OCP jest dobrowolne. Wyróżnić możemy 2 rodzaje polis: dla transportu krajowego i dla transportu międzynarodowego. Pamiętajmy o tym, że zakres ochrony jest zróżnicowany- warto mieć to na uwadze. Ubezpieczyciele muszą brać pod uwagę zarówno zapisy prawa przewozowego (w przypadku krajowego transportu), jak i Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (w przypadku zagranicznego transportu).

Czy ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe?

OCP - co to jest?
OCP – co to jest?

Skoro wiemy już, co to jest OCP, warto zainteresować się tym czy polisa ta jest obowiązkowa. Otóż zgodnie z przepisami, ubezpieczenie OCP jest w pełni dobrowolne. Pomimo wszystko zakup polisy dla firm transportowych to właściwie konieczność- zdecydowana większość klientów nie powierzy przewozu ładunku, który nie jest ubezpieczony. Jest to zbyt ryzykowne, bowiem w przypadku uszkodzenia czy też utraty towaru nasza polisa OC nie jest w stanie pokryć szkody. Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie OCP nie zwalnia od posiadania polisy OC. W przypadku jej braku powyżej 14 dni, musimy liczyć się z konsekwencjami prawnymi w postaci kary finansowej oscylującej w granicach 8400 zł. Pomimo tego, że polisa OCP nie jest obowiązkowa, to jednak jest to gwarancja bezpieczeństwa dla klientów. Mają oni bowiem pewność, że towar, który został powierzony przewoźnikowi, jest w pełni bezpieczny. Nie w sposób nie wspomnieć o tym, że firma transportowa w taki sposób zwiększa swoją wiarygodność wobec usługodawców. Jest to jednocześnie ochrona finansowa w przypadku, gdy powstaną jakiekolwiek szkody.

Sprawdź koniecznie:

Polisa OCP- jaką ochronę gwarantuje?

Wiedząc co to jest OCP, a także czy jest to obowiązkowe ubezpieczenie, możemy przejść do kwestii ochrony polisy OCP. Zgodnie z przepisami ubezpieczenie OCP chroni nas przed uszkodzeniem, kradzieżą, zniszczeniem, pożarem ładunku, a nawet przed opóźnieniem dostawy towarów. Polisa to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko da przewoźników, ale również dla klientów. W sytuacji, kiedy wystąpi jakakolwiek szkoda, firma transportowa przewożąca towary jest w stanie uniknąć problemów finansowych. Usługodawca natomiast otrzyma należyte odszkodowanie. Warto wspomnieć o tym, że zakres polisy OCP może zostać rozszerzony. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także ochronę w przypadku awarii chłodniczego agregatu. W konsekwencji szkody w wyniku awarii chłodni zostaną pokryte.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie OCP nie działa?

W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ nie w każdej sytuacji działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Większość towarzystw ubezpieczeniowych decyduje się na stosowanie wyłączenia ochrony. W praktyce oznacza to, że podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje przewozu pieniędzy, dzieł sztuki, niebezpiecznych materiałów, żywych zwierząt. Często ubezpieczyciel odmawia objęcia ochroną drogiego sprzętu elektronicznego. Towarzystwo może także odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli dojdzie do pewnych zaniedbań z naszej strony. Przykładem może być chociażby uszkodzony pojazd, nieprzestrzeganie przepisów, postój na niestrzeżonym parkingu, wjazd do państwa nieobjętego ubezpieczeniem, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, nieprawidłowe załadowanie. Warto mieć to na uwadze i dbać o swoje obowiązki.

Ile może kosztować ubezpieczenie OCP?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, ile może kosztować ubezpieczenie OCP. Otóż ostateczna wysokość zależna jest od kilku czynników, które każdorazowo powinniśmy brać pod uwagę. Nie bez znaczenia są roczne dochody firmy transportowej, bowiem im większe obroty ma przewoźnik, tym wyższą składkę musimy zapłacić. Kolejną kwestią jest suma gwarancyjna, która określa górną wysokość odpowiedzialności towarzystwa. Warto wspomnieć o liczbie ubezpieczanych pojazdów. Im jest ich więcej, tym większą składkę musimy płacić. Nie w sposób nie wspomnieć o zakresie terytorialnym polisy, a także o kwestii związanej z rozszerzeniem ochrony polisy OCP- ma to również wpływ na ostateczną cenę.