Press "Enter" to skip to content

Cena produktu w lombardzie – co wchodzi w jej skład

Aktualizacja 3 stycznia 2022

Początki działania lombardów w Polsce sięgają dwudziestolecia międzywojennego. W tamtym okresie instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek pod zastaw nazywano oficjalnie zakładami zastawniczymi. Obecnie tego rodzaj podmioty gospodarcze zyskują coraz większą popularność. Przed udaniem się do lombardu warto dowiedzieć się, co wchodzi w skład cen oferowanych produktów.

Na czym polega działalność lombardów

Lombardy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na skupie i sprzedaży wartościowych produktów. Obiektem zainteresowania są różnego rodzaju przedmioty, które można w sposób szybki upłynnić. Co się do nich zalicza? Okazuje się, że najczęściej skupowana i sprzedawana jest elektronika w postaci skupu telefonów używanych komórkowych, laptopów, tabletów, a także konsoli do gier. Lombardy chętnie przyjmują również zegarki oraz wartościową biżuterię, złoto, srebro oraz okolicznościowe monety.

Jedną z bardziej popularnych usług oferowanych przez lombard jest udzielanie klientom pożyczek pod zastaw. W przypadku kredytów bankowych lub pożyczek parabankowych osoba pożyczająca pieniądze zobowiązana jest do terminowej spłaty zobowiązań. Jeśli tego nie zrobi, zostaną naliczone odsetki, a zadłużenie wzrośnie. W przypadku pożyczek w lombardzie takie ryzyko nie występuje. Dlaczego tak się dzieje? Otóż klient, który chce pożyczyć pieniądze, musi zostawić jakiś przedmiot pod zastaw. Stanowi on swego rodzaju zabezpieczenie. Zastawiony przedmiot zastaje w lombardzie do momentu spłaty pożyczki i pokrywa zaciągnięte zobowiązania w przypadku, gdy klientowi nie uda się ich spłacić. Dzięki temu zadłużenie nie narasta, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych kredytów i pożyczek.

Co wpływa na ceny w lombardach

Wiele osób zastanawia się, jak kształtują się ceny w lombardach i co wpływa na ich wysokość? Należy podkreślić, że największy wpływ na ceny produktów ma sam lombard. Podstawowym czynnikiem decydującym o tym, ile trzeba zapłacić za wybrany produkt, jest cena jego nabycia. Jest to swego rodzaju punkt wyjścia, od którego rozpoczyna się kalkulację cen. W momencie, w którym klient przynosi przedmiot do sprzedaży pracownik lombardu, podejmuje się jego wyceny. Po określeniu jego wartości negocjowana jest kwota, za jaką lombard może dokonać zakupu. Kwota ta musi być na tyle niska, by udało się zakupiony produkt szybko upłynnić za wyższą cenę. Jeśli cena zakupu będzie zbyt wysoka, lombardowi może nie udać się zarobić przy sprzedaży.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę produktów sprzedawanych w lombardach jest marża. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie jej wysokość jest sprawą indywidualną. Nieco inaczej wygląda to w przypadku firm działających w sieci pod określoną marką. Takie lombardy zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w ramach umowy podpisanej z siecią, w której wysokość marży może zostać precyzyjne określona. Osoby, które korzystają z pożyczek lombardowych, powinny wiedzieć, że wysokość zaciągniętych zobowiązań nigdy nie będzie odpowiadać całkowitej wartości zastawionego przedmiotu. Zazwyczaj lombardy proponują pożyczkę, której maksymalna wysokość wynosi od 30% do 90% wartości zastawu.

Czy poza wymienionymi elementami istnieją jeszcze jakieś inne czynniki wpływające na ceny ustalane przez lombard? Okazuje się, że tak. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim tzw. świeżość produktu, a także lojalność klienta. Za produkty świeże uznawane są te, które przez krótki czas leżą na półce. Jeżeli jakiś przedmiot zalega dłużej, lombard może zdecydować się na obniżenie jego ceny, w celu jego szybszego upłynnienia. Takie postępowanie dotyczy m.in. telefonów komórkowych i laptopów, które stosunkowo szybko tracą na wartości. Jeśli taki sprzęt nie zostanie szybko sprzedany, nie będzie możliwości, by na nim zarobić. Podczas kształtowania cen, lombardy biorą pod uwagę również lojalność klientów. Osoby, które chętnie korzystają z usług wybranych podmiotów, mogą liczyć na dodatkowe zniżki i atrakcyjne rabaty.

Przykładowy sposób wyceny złotego pierścionka

Ustalanie ceny przedmiotów sprzedawanych w lombardzie nie jest specjalnie skomplikowane. Wystarczy do ceny nabycia doliczyć marżę, uwzględnić świeżość produktu oraz ewentualny rabat dla stałego klienta. Najtrudniejszym zadaniem jest prawidłowe oszacowanie wartości produktu w momencie jego kupowania, ponieważ podczas wyceny bierze się pod uwagę zarówno kryteria mierzalne, jak i niemierzalne. W przypadku złotego pierścionka kryterium mierzalnym będzie aktualna wartość kruszcu ta na światowych rynkach, zawartość złota wyrażona w karatach, a także stan techniczny pierścionka.

Do kryteriów niemierzalnych zaliczyć należy np. wartość historyczną wycenianego przedmiotu. Zadaniem lombardu jest ustalić, czy kupowany przedmiot rzeczywiście jest tak unikatowy i wyjątkowy, jak przedstawia go sprzedawca. Jaką cenę można uzyskać za złoty pierścionek? Szacuje się, że przy optymalnie przeprowadzonych negocjacjach, lombard jest w stanie zapłacić około 75% rzeczywistej wartości pierścionka. W najgorszym wypadku możliwe jest uzyskanie kwoty odpowiadającej połowie jego wartości.