Press "Enter" to skip to content

Jak powstały złoża gazu ziemnego?

Aktualizacja 19 kwietnia 2023

Jak powstały złoża gazu ziemnego? Poszukiwanie złóż surowców mineralnych doprowadziło do tego, że możemy cieszyć się wieloma udogodnieniami wynikającymi z korzystania z nich. Badania złożowe dotyczyły i dotyczą między innymi wydobycia gazu ziemnego. Nie da się bowiem ukryć, że jest to jeden z ważniejszych surowców naturalnych. Bez niego niemożliwe byłoby funkcjonowanie wielu gałęzi przemysłu oraz gospodarki. Jak jednak powstały złoża gazu ziemnego i jakie znalazł on zastosowanie? Geologia kopalniana pozwala odpowiedzieć na te pytania. 

Gaz ziemny – najważniejsze informacje

Dobrze byłoby zdawać sobie sprawę z tego, czym właściwie jest gaz ziemny i jakie są jego cechy charakterystyczne. Otóż okazuje się, że gaz ziemny to nic innego jak surowiec, którego złoża znajdują się w skorupie ziemskiej. Trzeba jednak przyznać, że jest to bardzo ogólna i mało precyzyjna definicja. Należałoby więc nieco ją rozwinąć.

Warto zaznaczyć, że jest to pewien rodzaj paliwa. Przez niektóre osoby, gaz ziemny określany jest nawet mianem błękitnego paliwa. Geologia górnicza wielkopolskie pozwala na stwierdzenie tego, iż gaz ziemny jest nieodnawialnym źródłem energii. Dobrze byłoby więc, gdyby był on eksploatowany w rozsądny sposób. Z czego głównie składa się gaz ziemny? Otóż okazuje się, że jego podstawowym składnikiem jest metan. Geologiczne badania złożowe http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html pozwoliły stwierdzić, iż metan stanowi nawet 90% składu gazu ziemnego. Ten naturalny i nieodnawialny surowiec nie posiada jakiegoś charakterystycznego zapachu, dlatego jest określany mianem bezwonnego. Warto zaznaczyć, iż gaz ziemny jest zdecydowanie mniej szkodliwy dla naszego środowiska naturalnego niż chociażby węgiel. Podczas spalania węgla emitowane są bowiem ogromne ilości CO2. 

Skąd wziął się gaz ziemny?

Wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób powstały złoża gazu ziemnego. Geologia kopalniana pozwala na szczęście udzielić odpowiedzi na to pytanie. Otóż geolodzy uważają, iż do powstania złóż gazu ziemnego przyczyniły się procesy przekształcania materii organicznej. Szczątki owej materii opadały na dno nieistniejących już mórz, dając pożywienie bakteriom. Wówczas doszło do przemiany szczątków w węglowodory. Geologia złożowa pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, jak długo to trwało. Okazuje się, że przemiany te zajęły miliony lat.

Jak powstały złoża gazu ziemnego?
Jak powstały złoża gazu ziemnego?

Jak jednak węglowodory zostały uwięzione pod powierzchnią ziemi? Otóż doszło do tego w wyniku utworzenia się nad nimi niezwykle silnej warstwy mułów. Rozpoznawanie złóż gazu ziemnego jest więc procesem bardzo żmudnym i skomplikowanym. Bez niego niemożliwe byłoby jednak znajdowanie, a co za tym idzie, także wydobycie tego cennego surowca. Do czego jest zaś wykorzystywany gaz ziemny współcześnie? Przede wszystkim służy on jako paliwo, co zostało zresztą zaznaczone już wyżej. Ponadto, gaz ziemny służy do ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń. Mowa tu zarówno o pomieszczeniach w domach prywatnych jak i o przedsiębiorstwach. Warto zaznaczyć, że gaz ziemny może być z łatwością transportowany przy pomocy rurociągów. Popularne jest także transportowanie tego cennego surowca przy pomocy statków oraz cystern. Zazwyczaj gaz ten jest transportowany w postaci płynnej. 

Gdzie znajdują się największe złoża gazu ziemnego?

Poszukiwanie złóż gazu ziemnego jest procesem ciągłym. Ten surowiec poszukiwany był w przeszłości i jest poszukiwany także teraz. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że geolodzy będą również szukać go w przyszłości. Jak bowiem zaznaczono powyżej, zapotrzebowanie na gaz ziemny jest duże, a surowiec ten jest niestety nieodnawialny. Dokumentacja złóż śląskie pozwala stwierdzić, gdzie znajdują się największe złoża tego drogocennego surowca. Otóż największe złoża gazu ziemnego znajdują się w Rosji. To właśnie ten kraj może poszczycić się największym wydobyciem gazu ziemnego. Rosja jest potężnym eksporterem tego cennego surowca naturalnego. Oprócz niej, pokaźnymi złożami gazu ziemnego dysponuje także Iran oraz Katar. Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie również posiadają spore zasoby gazu ziemnego. Surowiec ten występuje jednak nie tylko w Rosji i krajach Bliskiego Wschodu. Znajdziemy go również w Stanach Zjednoczonych, Wenezueli czy Nigerii.

Czy gaz ziemny występuje jednak w Polsce? Okazuje się, że tak, choć niestety nie są to zbyt duże ilości. Na tle wyżej wymienionych kraj wypadamy raczej słabo. Gdzie w Polsce wydobywa się największe ilości gazu ziemnego? Przede wszystkim na Podkarpaciu, a konkretniej w okolicy Przemyśla i Sanoka. Pewne ilości tego cennego surowca naturalnego znajdują się również w Wielkopolsce. Nie są to jednak ilości tak znaczne jak te, które znajdują się w województwie podkarpackim. Warto również mieć świadomość tego, że gaz ziemny pozyskiwany w Polsce pozwala jednak na zaspokojenie 1/3 zapotrzebowania krajowego. Resztę gazu nasz kraj musi więc importować. Najczęściej korzystamy z pomocy Rosji. Warto zaznaczyć, że zapotrzebowanie na gaz ziemny w naszym kraju stale wzrasta. Na szczęście, prowadzone są badania geologiczne mające na celu znalezienie nowych złóż gazu ziemnego.