Press "Enter" to skip to content

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Aktualizacja 21 marca 2022

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie to złożony proces mający na celu poprawę efektywności nieruchomości, jej utrzymanie i modernizację. Właściwe zarządzanie jest w stanie wydobyć maksymalne korzyści z obiektu i przynieść zyski właścicielom. Zespół naszej firmy zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie i został uznany za zaufanego partnera. Zadowolenie klientów to klucz do sukcesu, z naszej strony oznacza słuchanie lokatorów i zrozumienie, jaki poziom usług cenią sobie najbardziej. Nasi eksperci pracują z wydajnymi i najnowocześniejszymi procesami posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie takich działań.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Podchodzimy indywidualnie do zarządzania nieruchomościami w Warszawie w oparciu o potrzeby mieszkańców, którzy się tam znajdują. Właścicielom nieruchomości oraz wspólnotom mieszkaniowym oferujemy obsługę księgową, administracyjną i techniczną

Zarządzanie nieruchomościami to jedna z odmian współpracy. Procedura obejmuje następujące osoby:

 • Właściciele nieruchomości.
 • Inwestorzy.
 • Lokatorzy (właściciele lokali).

Co to jest zarządzanie nieruchomościami?

Przez zarządzanie nieruchomościami w Warszawie rozumiemy realizację szczegółowej strategii, która obejmuje takie działania jak:

 • Stworzenie korzystnych i bezpiecznych warunków dla klientów.
 • Zapewnienie konkurencyjności nieruchomości na rynku, a tym samym stworzenie stabilnego przepływu środków pieniężnych.
 • Opracowywanie i wdrażanie środków oszczędzania energii.
 • Opracowanie i wdrożenie planu optymalizacji kosztów operacyjnych.
 • Pozyskiwanie i nadzorowanie pracy specjalistycznych firm.
 • Przeprowadzanie przeglądów obiektu w celu utrzymania nienagannych standardów jakości świadczonych usług.
 • Opracowanie i wdrożenie planowych przeglądów i napraw.
 • Zapobieganie nagłym wypadkom.
 • Opracowanie i wdrożenie planu napraw bieżących i kapitalnych.
 • Tworzenie warunków dla przejrzystości i zaufania relacji finansowych.

Zakres usług nastawionych na zarządzanie nieruchomościami w Warszawie obejmuje:

 • Obsługa administracyjna oraz księgowa, na którą składają się sprawy techniczne oraz organizacyjne dotyczące obsługiwanych nieruchomości, ewidencja kosztów zarządzania, ewidencja wpłat wnoszonych przez właścicieli mieszkań.
 • Obsługa techniczna, na którą składają się: kontrole okresowe, zlecanie prac konserwacyjnych oraz remontowych, nadzór nad takimi działaniami.
 • Rozpoczynając współpracę wykonujemy audyt kosztów utrzymania danej nieruchomości, określamy możliwości ich obniżenia.
 • Stale nadzorujemy stan zadłużenia mieszkań powiadamiamy lokatorów o konieczności uregulowania zadłużenia aż do windykacji.

Proste rozwiązania – doskonałe rozwiązania

zarządzanie nieruchomościami Warszawa
zarządzanie nieruchomościami Warszawa

Jesteśmy firmą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie i stale się rozwijamy. Corocznie zwiększamy wolumen świadczonych usług i poszerzamy bazę klientów. Podstawą naszej działalności jest efektywna praca zespołowa, niestandardowe podejście do standardowych sytuacji, maksymalna mobilność oraz elastyczna polityka klienta. Dążymy do rozpoznania naszej marki, stale utrzymując pozytywny wizerunek jako stabilnego i wiarygodnego partnera, co pozwala nam z powodzeniem pracować w Warszawie. Rozwiązując kompleksowo wszystkie zadania postawione przez klienta, codziennie udowadniamy w praktyce, że jednym z głównych celów naszej firmy jest silne partnerstwo. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi do realizacji wszelkich projektów z zakresu naszej działalności.

Lista usług związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją obiektu:

 • Zarządzanie i nadzór nad wszystkimi aspektami utrzymania obiektu (w zakresie uzgodnionym z właścicielem), wybór wyspecjalizowanych firm i zawieranie z nimi umów na eksploatację i utrzymanie obiektu.
 • Planowa konserwacja prewencyjna i eksploatacja instalacji grzewczych i ciepłowniczych, wentylacji, automatycznej kontroli systemów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, systemów kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, wodociągów, kanalizacji, elementów konstrukcyjnych budynku i zadaszenie, windy.
 • Zaopatrzenie nieruchomości we wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne, narzędzia.
 • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za instalacje elektryczne, cieplne, windy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • Przeprowadzanie planowych napraw prewencyjnych i bieżących elementów konstrukcyjnych nieruchomości.
 • 24/7 reagowanie w sytuacjach awaryjnych.
 • Współpraca z organami nadzoru w zakresie utrzymania nieruchomości (dostawcami usług komunalnych i organami kontrolnymi).
 • Zapewnienie zgodności z regulaminem eksploatacji technicznej nieruchomości.
 • Przeprowadzanie regularnych przeglądów nieruchomości i sporządzanie raportów o jej stanie.
 • Zawarcie umów serwisowych na właściwe i sprawne zarządzanie, eksploatację i bezpieczeństwo nieruchomości.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami BHP, w tym między innymi kontrola i testowanie kotłów grzewczych, instalacji mechanicznych, wind.
 • Rozliczanie płatności operacyjnych i innych.
 • Księgowość, wsparcie prawne.

Zespół naszych specjalistów od zarządzania nieruchomościami w Warszawie to ludzie z wielką chęcią bycia najlepszymi w swojej dziedzinie. Jesteśmy różni, ale wszystkich nas łączą wspólne wartości: chęć innowacji i kreatywnych rozwiązań, koncentracja na wynikach i pracy zespołowej. Nie boimy się skomplikowanych zadań, dzięki nim nasza praca jest jeszcze ciekawsza!