Press "Enter" to skip to content

Szkoła językowa jaki podatek

Aktualizacja 12 sierpnia 2021

Nauczanie języków obcych staje się usługą coraz popularniejszą. Wynika to zarówno z systemu edukacji, w którym ważnym elementem jest przyswojenie języków najbardziej popularnych, które mają realny wpływ na przyszłe stanowisko pracy, jak również możliwość rozwoju zawodowego, czy posiadanych kwalifikacji. Drugą kwestią są oczywiście stosunkowo spore możliwości, jeśli chodzi o podjęcie pracy także poza granicami kraju. Trzecim elementem są firmy, które założyły swoje oddziały na w Polsce, w dalszym ciągu na poszczególnych szczeblach niezbędna jest znajomość języków obcych na poziomie komunikacyjnym lub wyższym. Z tej racji także przedsiębiorcy decydują się na podniesienie kwalifikacji własnych, ale też personelu. Kurs angielskiego dla firm to niejednokrotnie specjalny tryb szkoleń językowych, którego celem jest ułatwienie pracownikom poruszania się w danej branży także podczas kontaktu z partnerami biznesowymi z zagranicy.

Szkołą językowa – jakie kwalifikacje są potrzebne do jej założenia?

Tak na prawdę, jeśli jakaś osoba chce prowadzić szkolenie językowe dla firm nie musi posiadać specjalnego wykształcenia. Istotne są narzędziami, którymi będzie się posługiwać w trakcie kursu, jak również jej umiejętność przekazywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także znajomość danego języka obcego. Dlatego jeśli ktoś pragnie prowadzić działalność z zakresu nauki języków obcych musi tylko założyć odpowiedni rodzaj działalności gospodarczej. Nie potrzebuje do tego dodatkowych zaświadczeń, które stanowią potwierdzenie posiadanych umiejętności. Podobnie w przypadku osoby, która chce zarządzać tego typu działalnością. Ważne są jej umiejętności praktyczne, dotyczące prowadzenia firmy, nie natomiast wykształcenie kierunkowe.

Szkoła językowa – od czego zacząć?

Tak samo, jak w przypadku innych działalności, przed rozpoczęciem pracy, warto nakreślić biznes plan. To moment, w którym należy stworzyć ofertę. Ułatwi to zarówno promocję firmy, ale też wybór docelowej grupy klientów. Szkoła języka angielskiego to najczęściej miejsce, w którym zajęcia prowadzone są zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Tak szeroka grupa odbiorców wymaga wielu narzędzi i materiałów dydaktycznych, jak również elastyczności w podejściu do klientów, w szczególności, jeśli zajęcia mają charakter indywidualny lub przeprowadzane są w niewielkich grupach. Dodatkowo, warto również określić, czy osoba prowadząca spotkania przewiduje dojazd do klientów, a zatem chce prowadzić mobilną szkołę językową, czy zajęcia będą mieć charakter stacjonarny. W przypadku drugiej opcji trzeba także rozstrzygnąć, czy zajęcia mają być prowadzone w salce szkoleniowej (jeśli tak trzeba takie miejsce posiadać lub wynająć) czy bezpośrednio u klienta. Dopiero po nakreśleniu ogólnego sposobu działania szkoły, systemu prowadzenia zajęć, można zabrać się za rejestrację działalności.

Jak założyć szkołę językową

Tak na prawdę to, czy zajęcia prowadzone będą zdalnie, czy on – line, nie wpływa na to, jaki wpis w PKD posiadać będzie szkoła. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest 85.59.A, które ma zastosowanie do działalności zajmujących się nauką języków obcych. Kolejnym krokiem jest określenie jaką formę prawną będzie mieć firma. W przypadku, gdy nie planuje się na chwilę założenia firmy zatrudniać dodatkowych pracowników, sprawdzi się jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeśli firmę mają prowadzić partnerzy biznesowi i wspólnie nią zarządzać, doskonałym rozwiązaniem jest spółka cywilna.

Zobacz również:

 

Jaką formę opodatkowania dla szkoły językowej wybrać?

Dochód każdej firmy jest opodatkowany. Oznacza to, iż po odliczeniu kosztów prowadzenia firmy, którymi mogą być wynajęcie lokalu, koszty paliwa, jeśli ktoś dojeżdża do klientów i wszystko, co związane z urządzeniami, czy innymi elementami, niezbędnymi do prowadzenia działalności, zostaje objęte podatkiem, jako dochód, czyli to, co firma faktycznie w danym miesiącu zarobiła. Polskie prawo przewiduje kilka możliwości, jeśli chodzi opodatkowanie działalności gospodarczej. Pierwszą z nich jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli takich, które mają zastosowanie dla każdej osoby aktywnej zawodowo, posiadającej legalne zatrudnienie. W tym przypadku dochód objęty jest podatkiem 17%. Trzeba pamiętać, iż istnieją dwa progi podatkowe, drugi natomiast wynosi 32%. Zatem po odjęciu kwoty wolnej od podatku otrzymuje się dochód, który należy już opodatkować. Trzeba także pamiętać, iż próg podatkowy wyliczany jest na podstawie dochodu rocznego. Drugą opcją jest podatek liniowy. Wynosi on 19%. W tym przypadku nie istnieją progi podatkowe, a jedna, stała opłaca procentowa. Niestety, nie istnieje możliwość korzystania z ulg podatkowych przez przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie. Trzecia możliwość to ryczał ewidencyjny – dla szkół językowych podatek wynosi 20%. Jednak ten wybór uniemożliwia wykonanie rozliczenia rocznego wraz z małżonkiem. Wybór poszczególnej formy podatkowej najlepiej skonsultować z księgową, która może udzielić cennych informacji w tym temacie.